– Ett parti skapat för Nordanstigsbor av Nordanstigsbor –
Vi är ett fritt parti och med enda fokus – Vår egen kommun


Nordanstig

Fantastiska Nordanstig är en vacker kommun med allt från djupa skogar och berg, till böljande landskap, sjöar och havsstränder och med vår speciella och kanske lite ovanliga befolkningsstruktur, – Alla orter i Nordanstig som var och en erbjuder sina egna fördelar och unika miljöer men med likheten att man överallt möts av oss trevliga Nordanstigsbor!

SKOLAN

Redan från början vill vi förmedla att vi tror det är av största vikt att värna om samtliga Nordanstigs orters fortsatta existens och att vi efter bästa förmåga och förutsättningar skapar en trygg, rolig, intressant, framgångsrik och attraktiv skola för våra ungdomar, med F-6 skolor på de orter där det redan idag bedrivs skola och med ett gemensamt lärcenter åk 7 tom åk 9. Att ungdomar måste få möjlighet till idrottsutövning och annan konstruktiv aktivitet på fritiden ser vi som mycket viktigt. Här tror vi det behövs input och förslag från aktiva föräldrar och ungdomar för att det ska kunna bli möjligt.

ÄLDRE

Att skapa ett tryggt och värdigt åldrande för våra äldre är av stor vikt. Vi tror det ska finnas:

  • Kollektiva boenden med eget rum/egen lägenhet för dig som är frisk men som känner att du inte vill/kan bo helt själv.
  • Särskilda boenden för dig som behöver mer stöd och hjälp i din vardag.
  • Ett demensboende i Kommunen.

Aktiv Demokrati

Medborgardialog och möjlighet för de kommuninvånare som ej valt att medverka i politiken eller som idag är för unga, vill vi ändå på ett enkelt sätt, löpande ska kunna inkomma med synpunkter och idéer till Kommunen. Här har vi blivit inspirerade av hur Linköpings Kommun har löst detta (de själva kallar detta för "Linköpingsförslaget") och är en enkel hemsidebaserad idélåda där invånare kan lägga förslag och även tycka till om andras förslag. I slutänden kommer förslagen och röstningsutfallen politiken till känna. Vi tror att någon liknande motsvarighet skulle vara positivt för oss i Nordanstig. Vi tror att om en stark vilja finns så existerar möjligheterna!

Samverkan

Gårdagens ”tänk”, att folkvalda politiker inte ska lägga sig i kommunens olika verksamheter, anser vi vara helt fel! Vi tror, att för att få engagerade politiker, att få förståelse för helheten så måste de politiker som så önskar, kunna få ta del av verksamhetens olika områden och expertis inom professionen. Vi tror att med transparens, insyn och öppenhet kommer förtroende och tillit. Vår uppfattning är att först när politiker i samverkan med kommunens avlönade och kompetenta tjänstpersoner, tillsammans kommer fram till saker och ting, kan vi få en fungerande demokrati med bra beslutsunderlag och sedermera bra fattade beslut.

Lokalt

Närodlat och lokalt producerat livsmedel samt övriga lokala varor och tjänster, anser vi i första hand, ska upphandlas till kommunens samtliga verksamheter, då regelverket tillåter det.

Miljö

Gemensamt ser vi över miljöarbetet i kommunen och strävar efter ett hållbarhetstänk i alla kommunens verksamheter. Att miljöarbete är av mycket stor vikt är vi nog alla överens om, oavsett parti. Det vi vill, är att en tydlig miljökonsekvensanalys bör innefattas i berörda beslutsunderlag så att en aktiv och löpande dialog förs om vår framtida miljö.


Vi som engagerar oss i detta parti, är kommuninvånare i Nordanstig och vårt politiska engagemang drivs av viljan att utveckla vår Kommun.

Vi vet att det finns en oerhörd stor kunskapsbank bland oss kommuninvånare och kan vi alla hjälpas åt med konstruktiva förslag på allt som rör oss i Nordanstig så tror vi på FRAMGÅNG och tillväxt för vår kommun och alla dess invånare.

Du är välkommen att bli medlem i vårt gemensamma
Nordanstigsparti och vara med och påverka du med.
– Det är lättare än du tror!!
 

Copyright nordanstigspartiet.se